WELLTOP 엣지 상판 (흄후드용,씽크용)

품명 WELLTOP 엣지 흄후드 상판
WELLTOP 엣지 씽크 상판
색상 블랙
엣지 흄후드 상판 규격 아래 참조
엣지 씽크 상판 규격 아래 참조
가공 각 사이즈에 따라 가공가능(가공비 별도)
제조국 중국
공급문의 아래참조


엣지상판홈페이지(2종).jpg

                                                                                                                             


엣지1.jpg

엣지2.jpg최종원 대리 010-7156-9226